fbpx
Image Alt

Arenabyn Östersund

Idé- och visionsarbetet kring Arenabyn fortsätter

Det återstår knappt ett år av projektet att utveckla Arenabyn i Östersund och täta dialoger sker både internt inom kommunen och tillsammans med privata aktörer som vill vara med i visionsarbetet.

– En första idéskiss på hur Arenabyn skulle kunna se ut i framtiden är framtagen och den kommer hela tiden utvecklas och förfinas ju längre in i projektet vi kommer, säger Fredrik Lindberg som är projektledare på Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Bland annat pågår ett digitaliseringssatsning med fokus på folkhälsa bland ungdomar på Skidstadion som i framtiden kommer att ge ungdomar mer möjlighet att röra sig mer. Satsningen kommer också ge möjlighet att mäta brukarnas beteende i spårsystemet och förenkla hanteringen kring både köp av spårkort och mycket mer. Under hösten intensifieras även dialogen kring nya typer av sportboenden i Arenabyn.

Läs mer om utvecklingen kring framtidens Arenaby här.